Klima krok po kroku. Poznaj zasadę działania klimatyzacji.

Udostępnij

Klimatyzacja jest urządzeniem, które kojarzy się z chłodzeniem, ale co ciekawe to urządzenie może także służyć do ogrzewania pomieszczeń czy dogrzewania. Ale z czego to wynika? Jaka jest zasadza działania klimatyzacji? Jeżeli jesteście ciekawi bądź zastanawiacie się nad zakupem, to koniecznie powinniście przeczytać nasz wpis.

Może Wam to pomóc w podjęciu decyzji jaki rodzaj wybrać dla siebie.

KLIMATYZATORY – JAKA JEST ICH BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA? 

Klimatyzator składa się z trzech podstawowych częśc: sprężarki, parownika oraz skraplacza. Te dwie ostanie części wyposażone są w wentylator. Rzecz jasna wentylator promieniowy powoduje obieg powietrza, do którego dochodzi w parowniku. Tutaj należy nadmienić, że parownik umieszczony jest zawsze wewnątrz chłodzonego pomieszczenia. Powietrze z danego pokoju ochładza się na parowniku, by potem oddać ciepło do czynnika chłodniczego, który już krąży w obiegu zamkniętym.

W kolejnym etapie czynnik nazywany pośrednim zostaje sprężony w sprężarce, gdzie wzrasta jego temperatura, by potem został przetłoczony do skraplacza. Ten oczywiście znajduje się w kontakcie z powietrzem zewnętrznym. W skraplaczu zachodzi bardzo ważna część procesu, a dokładnie ciepło z czynnika oddawane zostaje do powietrza zewnętrznego.

Zatem gaz skrapla się i staje się cieszą pod wpływem wysokiego ciśnienia. Ciecz dostaje się do elementu rozprężonego, gdzie obniżone zostaje jej ciśnienie, ale i temperatura. To nadal nie wszystko, bo schłodzony czynnik, który ma już postać cieczy ponownie zostaje przekazany do parownika, gdzie się ogrzewa i przechodzi w stan gazowy.

CO TO JEST PAROWNIK I SKRAPLACZ?

W klimatyzatorze parownik i skraplacz to dwie kluczowe części, które współpracują, aby schłodzić powietrze w pomieszczeniu. Ich działanie opiera się na zasadach termodynamiki i cyklu chłodniczym. Oto jak to działa:

Parownik

  1. Absorpcja Ciepła: Parownik znajduje się wewnątrz pomieszczenia, które ma być schłodzone. Jego główną rolą jest absorpcja ciepła z powietrza wewnętrznego.
  2. Cykl Chłodniczy: W parowniku krąży chłodziwo, które jest w stanie niskociśnieniowym i niskotemperaturowym. Gdy gorące powietrze z pomieszczenia przepływa przez parownik, chłodziwo absorbuje ciepło i paruje (stąd nazwa „parownik”), przekształcając się z cieczy w gaz.
  3. Chłodzenie Powietrza: W wyniku tego procesu powietrze przepływające przez parownik zostaje schłodzone i następnie jest rozprowadzane z powrotem do pomieszczenia.

Skraplacz

  1. Uwalnianie Ciepła: Skraplacz zazwyczaj znajduje się na zewnątrz klimatyzowanego pomieszczenia. Jego zadaniem jest uwalnianie ciepła, które zostało zaabsorbowane przez chłodziwo w parowniku.
  2. Powrót do Stanu Ciekłego: W skraplaczu chłodziwo, które teraz jest gorącym gazem, jest sprężane przez sprężarkę, co zwiększa jego ciśnienie i temperaturę. Następnie, gdy gorący gaz przepływa przez skraplacz, oddaje ciepło do otoczenia, co powoduje jego schłodzenie i skraplanie z powrotem w ciecz.
  3. Cykl się Powtarza: Po skropleniu, chłodziwo wraca do stanu niskociśnieniowego i jest ponownie gotowe do absorpcji ciepła w parowniku, co zamyka cykl.

Podsumowując, parownik i skraplacz działają razem, tworząc zamknięty cykl, w którym chłodziwo jest ciągle przetwarzane, aby schłodzić powietrze wewnątrz i wyprowadzić ciepło na zewnątrz. To właśnie dzięki temu procesowi klimatyzator może efektywnie obniżać temperaturę w pomieszczeniach.

JEDNOSTKI WEWNĘTRZNA I   ZEWNĘTRZNA KLIMATYZACJI

Instalacja klimatyzacyjna składa się z jednostki wewnętrznej, w której umieszczony jest parownik i wentylator. Ten drugi wymusza przepływ powietrza. Z jednostki wewnętrznej dystrybuowane jest chłodne powietrze, ale jest to też element, który pochłania ciepłe powietrze. W miedzianych rurach krąży  czynnik chłodniczy, który  przenosi ciepło z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej. Zatem, jak już pewnie możecie się domyślić, w jednostce zewnętrznej umieszczony jest skraplacz, sprężarka i zawór rozprężny, a także  drugi wentylator powietrza.

Gdy dochodzi do sprężenia czynnika chłodniczego, ciepło zostaje oddane wentylatorem na zewnątrz. Tu wreszcie dochodzimy do czynnika chłodniczego, który jest ciekły, a po sprężeniu jest zimny. Powraca on do  do jednostki wewnętrznej, gdzie następnie zostaje rozprężony, dzięki czemu bęzie mógł ponownie pobrać ciepło z powietrza w klimatyzowanym pomieszczeniu.

RODZAJE KLIMATYZATORÓW A ICH BUDOWA

Choć zasadniczo działanie klimatyzatorów jest takie samo, to typy urządzeń są zróżnicowane. Jeden z podziałów bierze pod uwagę ilość jednostek je obsługujących.

MONOBLOK, PRZENOŚNY, SPLIT, MULTISPLIT?

Oczywiście najprostszy jest klimatyzator przenośny. Ma właściwie tylko jedną zaletę – nie jest tu wymagany montaż klimatyzacji. Niestety inne cechy jak ilość zajmowanego miejsca oraz efektywność i konieczność wyprowadzania rury na zewnątrz, nie działają na jego korzyść. Kolejny rodzaj to klimatyzator monoblokowy. W jego przypadku wszystkie części składowe znajdują się w jednej bryle. Dzięki temu jest stosunkowo funkcjonalny, bo wystarczy tylko umieścić jednostkę wewnętrzną w danym pomieszczeniu, a także zapewnić jej możliwość odprowadzania nadmiaru ciepła. Tego rodzaju klimatyzatora nie należy mylić z klimatyzatorem przenośnym.  Większą popularnością cieszą się klimatyzatory typu split. W ich przypadku jedna jednostka znajduje się na zewnątrz budynku, a jednak działa wewnątrz. Do tego połączone są przewodami z czynnikiem chłodzącym. Jeszcze bardziej złożony jest klimatyzator multi-split . Różni się on od splita liczbą jednostek wewnętrznych, które są obsługiwane przez jedną jednostkę zewnętrzną. I w tym przypadku są minimum dwie, a może być nawet pięć. Takie rozwiązanie szczególnie sprawdzi się do przestrzeni o małej kubaturze, gdy pomieszczeń jest sporo. Najbardziej nowoczesny jest klimatyzator VRF, który często określa się też mianem systemu, co wynika z zależności jakie zachodzą w poszczególnych jednostkach. Oznacza to, że mamy kilka jednostek zewnętrznych, które połączone są z siecią kilkudziesięciu jednostek wewnętrznych. Taki układ pozwala lepiej kontrolować temperaturę w całym budynku. Jest to więc rozwiązanie profesjonalne, które najlepiej sprawdzi się w biurowcach czy miejscach użytku publicznego. W ten sposób można kontrolować temperaturę w całym budynku, a także zmieniać warunki sektorami.  

Polecane źródła:

K Dziedzic-Kocurek Lodówki i klimatyzatory- żeby chłodzić, musza grzać

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *